Online CLB onderzoek in 3 stappen!

desc

Vergeet even de vele briefjes van de ouders voor de regeling van het clb onderzoek. Zorg dat de ouders zelf online kunnen reserveren en dit zonder problemen! Verminder de administratieve belasting van het clb tot een minimum. Ga naar stap 2 om dit te realiseren.

desc

Bezorg ons 2 bestanden die u kant en klaar hebt liggen. Het ene bestand bevat gegevens over de lesopdracht van de leerkrachten (te exporteren vanuit het lessenroosterprogramma PCUntis, MyRo,WISA, …). Het andere bestand bevat gegevens van leerlingen, zoals de klas en studierichting (kan je exporteren vanuit WISA, Broekx, …).

desc

Deze 2 bestanden worden door ons zodanig omgevormd dat ze rechtstreeks de basis vormen voor het online reserveringssysteem. Ouders kunnen online hun consultatie vastleggen door eenvoudig op de gewenste periode(s) te klikken. Iemand op het clb kan dit alles heel eenvoudig beheren. Artsen kunnen steeds nagaan welke leerlingen hen consulteren op welk moment. Ook kunnen alle nodige afdrukken op papier gemaakt worden.

Hoe werkt het?

Voorbereidend

Vanuit 2 excelbestanden, nl. met de opdrachten van de leerkrachten en met leerlingengegevens, die u meestal kant en klaar hebt liggen, moet u eenvoudig via copy-paste deze gegevens invoegen in een Excel-bestand dat u door ons bezorgd wordt. Daarna voegt u parameters toe : de datum van het onderzoek, het aantal consultaties, de uren en de deadline tot wanneer ouders kunnen reserveren.

Het programma genereert voor u automatisch paswoorden die aan de leerlingen meegedeeld kunnen worden. Er zijn voorbeeldbrieven voor de ouders beschikbaar om hun dit online systeem uit te leggen. Reeds eerder ingeschreven clb's hebben de ervaring dat dit zeer vlot verloopt, zonder problemen!

Inloggen

Ouders loggen in op het online clb onderzoek via een link op de website van uw clb of via naamvanhetclb.clbonderzoek.be. Ze reserveren online door de gewenste arts, aan te klikken. Ouders kunnen hun reservering afdrukken op papier.

Het systeem is goed beveiligd en geeft toegang tot zeer veel ouders tegelijkertijd. Ouders geven aan dat het systeem zeer gebruiksvriendelijk is omdat men alle leerkrachten (en hun vakken) kan zien en de gewenste leerkracht(en) die men wil spreken kan selecteren door tijdblokjes aan te klikken om een reservering te doen.

Resultaat

Eenmaal de consultaties binnenlopen kan iemand op het clb het systeem heel eenvoudig zelf beheren, d.w.z. veranderingen van consultaties doorvoeren mocht het nodig zijn, lijsten afdrukken op papier, enz.

Artsen kunnen via een paswoord ook inloggen en ten allen tijde nagaan welke ouders reeds gereserveerd hebben en kunnen hiervan een afdruk maken, zodat ze het onderzoek kunnen voorbereiden. Men kan een tekstbestand bekomen waarin aan de arts wordt uitgelegd hoe hij/zij eenvoudig kan inloggen en de consultaties kan bekijken en afdrukken.

Test & info

Nog niet overtuigd?

Test het systeem dan gewoon even uit!

U kan eens inloggen als leerling (begin maar te typen bij gebruikersnaam en selecteer dan de naam van een willekeurige leerling vb. Alfred Koch, klik op kies en doe eens een reservatie door een blokje aan te klikken bij lkr Sarah bijv.)? U kan ook inloggen als arts (typ leerkracht leerkracht EE als gebruikersnaam, vb. Sarah) of als beheerder (administrator op het secretariaat, typ admin admin EE). Als paswoord kan u telkens demo intikken.

Meer info?

Via de referentie-pagina ziet u welke clb's in uw regio reeds overtuigd zijn van het online clb onderzoek. Aarzel niet te informeren naar hun bevindingen.

Wenst u graag meer informatie over het online clb onderzoek, neem dan contact op met de programma- en systeembeheerder Filip Smeets op het nummer 0498 45 45 70 of via filip@digitalboost.be.